Mikroskopowe badanie krwi

Badanie żywej kropli krwi stanowi niezastąpione źródło informacji przy wyborze metody leczenia różnych dolegliwości. Warunkiem jej skuteczności jest bardzo wysoka jakość sprzętu optycznego, wykorzystywanego do zbadania preparatu. Badanie żywej kropli krwi polega na obserwacji żywej kropli krwi w jasnym i ciemnym polu widzenia z użyciem najwyższej jakości mikroskopów badawczych, gwarantujących kontrastowy, czysty i wiarygodny obraz materiału biologicznego. Badanie pozwala wnioskować o obciążeniach będących przyczynami różnych schorzeń i dolegliwości. Pozwala ocenić aktualny stan patofizjologiczny organizmu oraz służy ocenie stanu czynnościowego krwi i jej odporności na procesy uszkadzające związane np. z niedotlenieniem czy też zmianami środowiska próbki. Do obserwacji wykorzystywane są mikroskopy z jasnym oraz ciemnym polem widzenia. Metoda badania polega na ocenie świeżej próbki krwi pobranej z palca, która umieszczona jest na szkiełku podstawowym i przykryta szkiełkiem nakrywkowym. W odróżnieniu od typowych badań, krew nie jest ani wysuszona, ani utrwalona. Tylko wyrafinowana jakość elementów optycznych sprzętu badawczego umożliwia prawidłową ocenę ilościową i jakościową badanego preparatu, co bezpośrednio przekłada się na trafność diagnozy i celowość stosowanych terapii. Do przeprowadzenia tego badania wykorzystujemy w Promedicum sprzęt mikroskopowy bardzo wysokiej jakości (średnio 20-50 razy droższy niż wykorzystywany w innych gabinetach naturopatycznych, wykonujących usługę o tej samej nazwie). Do obserwacji krwi w ciemnym polu widzenia wykorzystujemy mikroskop badawczy HUND WENTZLAR (kraj pochodzenia: Niemcy).  Do obserwacji w jasnym polu widzenia używamy cytologicznego mikroskopu badawczego OLUMPUS BX46 wraz z kamerą DP26 (kraj pochodzenia: Japonia). Żaden inny gabient w Polsce nie posiada tak dobrych mikroskopów przeznaczonych do wykonania tej specjalistycznej usługi.