Poziom stresu oksydacyjnego

Wolne Rodniki – małe, agresywne i wysoce reaktywne cząsteczki obecne we krwi, które ‚atakują‘ (czyli utleniają) komórki naszego ciała, niszcząc je podobnie jak korozja niszczy żelazo.

Atakują białka, tłuszcze i niszczą cenny, wrażliwy materiał wewnątrz komórek. Degenerują osłonkę komórkową biomolekuł i tworzą siatkę z agresywnych cząstek.

Uszkodzone komórki przedwcześnie obumierają lub niebezpiecznie się przekształcają.

detoksykacja

Reakcja wolnego rodnika z molekułą wewnątrz komórki

Wolne Rodniki mają związek z ponad 50 opisanymi naukowo zaburzeniami organizmu. Są główną przyczyną wielu chorób, w tym chorób nowotworowych, schorzeń autoagresywnych, udarów, zawałów itp.

Na szczęście mamy możliwość obrony w postaci przeciwutleniaczy. Są to naturalne związki chemiczne, które usuwają lub inaktywują Wolne Rodniki, poprzez uzupełnienie brakujących elektronów.

detoksykacja

Uzupełnienie niesparowanych elektronów

Badanie, które oferujemy mierzy wartości dwóch współczynników:

– ilościowe oznaczenia poziomu wolnych rodników FORT (Free Oxygen Radicals Testing)oraz

– potencjału antyoksydacyjnego FORD (Free Oxygen Radicals Defence).

Uzyskane wartości pomiarowe pozwalają na ocenę wskaźnika oksydoredukcyjnego REDOX, mającego kluczowe znaczenie w świadomej prewencji zdrowia

Badanie wykonywane na miejscu z krwi pełnej ( pobranie z palca)

Przykładowy wynik możesz obejrzeć tutaj

Cena badania: 250zł

Dlaczego należy badań współczynnik REDOX?

Badanie Stresu Oksydacyjnego jest niezbędne w celu opóźnienia rozwoju choroby i poprawy jakości życia pacjentów. W związku z tym, Stres Oksydacyjny może być zdefiniowany jako nowy czynnik ryzyka dla zdrowia populacji, takim jak jest wysokie ciśnienie krwi, wysokie stężenie lipidów i glukozy, otyłość, palenie.”

Dr. Lorenza
Bio Chemist Association Northern Italy

Dla kogo badanie współczynnika REDOX?

 • Diagnozowanie współczynnika REDOX jest szczególnie zalecane w grupach ryzyka (np. schorzenia układu krążenia lub nowotwory w wywiadzie rodzinnym)

 • Oznaczenie współczynnika REDOX może pomóc w monitorowaniu skuteczności stosowanej terapii w alergiach, nietolerancji pokarmowej, onkologii, chorobach układu oddechowego, układu sercowo-naczyniowego i innych.

 • W celu prewencji chorób należy proponować oznaczenie współczynnika REDOX szerokiej populacji, ponieważ każda osoba w różnym stopniu jest narażona na stres oksydacyjny.

Nadmiar wolnych rodników jest jednym z czynników powodujących lub pogłębiających cały szereg chorób i może dotyczyć każdego narządu lub układu naszego ciała. Jest czynnikiem ryzyka powstawania miażdżycy, nowotworów, choroby Parkinsona czy Alzheimera.

Powoduje przedwczesne starzenie się – zmarszczki, wiotczenie skóry.

Obniża odporność naszego organizmu m.in. poprzez prowokowanie powstawania cytokin prozapalnych

Ma istotny udział w patogenezie następujących schorzeń:

 • Choroby neurodegeneracyjne

 • Choroby układu oddechowego

 • Uszkodzenia nerek

 • Choroby skóry

 • Infekcje

 • Choroby zapalne

 • Arterioskleroza/choroby serca

 • Zaćma

 • Nowotwory

 • Cukrzyca

 • Otyłość

 • Zaburzenia hormonalne

 • Przedwczesne starzenie

GLOBALNA OCENA STRESU OKSYDACYJNEDO W NAJWIĘKSZYCH PATOLOGIACH (na podstawie prac naukowych)

CHOROBA / STAN

FORT units (średnie wartości)

Nowotwory

440 ± 122

Rak płuc

400

Rak piersi

459 ± 69

Nowotwory narządów płciowych

494 ± 69

Białaczka

329

Ostry zawał mięśnia sercowego

581 (494-754)

Torbiel zastoinowa

367

Zespół metaboliczny

343 ± 80

Cukrzyca

398 ± 66

Niedokrwistość

395 ± 89

Anemia sierpowata

450 ± 124

Przewlekła obturacyjna choroba płuc

448 ± 49

Łagodna astma

350

Palacze

321 ± 69

BMI > 25 kg/m² (kobiety)

389 ± 11

Menopauza

365 ± 87

Hormonalna terapia zastępcza

472

Hormonalne środki antykoncepcyjne

546 ± 114

Antykoncepcja: gestagen + estrogen

520 ± 112

Antykoncepcja: gestagen

342 ± 70