Promedicum

Test serologiczny Candida

AdobeStock 202105500 Przekonwertowany

Badanie Candida jest ilościowym oznaczeniem przeciwciał w kierunku C. albicans i obrazuje odpowiedź organizmu na zakażenia C.albicans w różnych narządach – nie tylko w obrębie układu pokarmowego. Obejmuje ono ocenę stężenia specyficznych przeciwciał w klasie M (IgM ) i G (IgG) przeciw antygenom drożdżaka. IgM są przeciwciałami, które są wytwarzane jako pierwsze po kontakcie z obcymi cząsteczkami (antygenami) i odzwierciedlają aktywną infekcję C. albicans IgG są głównymi przeciwciałami odpornościowymi człowieka i pojawiają się w drugiej kolejności po ekspozycji na antygen. Ich podwyższone stężenie jest obserwowane w trakcie aktywnej infekcji lub krótko po jej zakończeniu.

Badanie służy zarówno diagnozowaniu zakażenia C.albicans, jak i monitorowaniu skuteczności stosowanych terapii.

Materiał do badań: Pobranie krwi z żyły

Cenę badania sprawdzisz w cenniku

Czas oczekiwania na wynik: 4 tygodnie

Przykładowy wynik możesz obejrzeć tutaj

Dlaczego nadmiar Candida jest groźny dla zdrowia?

Candida albicans należy do rodzaju drożdżaków, które w warunkach fizjologicznych bytują na powierzchni błon śluzowych (jamy ustnej, jelit, pochwy). W niekorzystnych warunkach spowodowanych głównie obniżeniem sprawności układu odpornościowego, bądź zaburzeniem mikrobioty jelitowej, C.albicans może ulegać nadmiernemu przerostowi, powodując chorobę nazywaną kandydozą. Drożdżaki z rodzaju C.albicans są najczęstszą przyczyną grzybicy o etiologii drożdżakowej. Badania naukowe wykazały, że kolonizacja jelit przez drożdżaki z rodzaju Candida może być przyczyną uwrażliwienia organizmu na antygeny pokarmowe, a w konsekwencji pojawienia się nadwrażliwości pokarmowej. Najprawdopodobniej wynika to ze zdolności tego drożdżaka do wywoływania zaburzeń przepuszczalności bariery jelitowej (ang. Leaky Gut Syndrome).