Promedicum

CENNIK RADAR OPUS 2.2

PAKIET RADAR OPUS

Pakiet1
2022

Pakiet2
2022

Pakiet3
2022

Pakiet4
2022

Pakiet5
2022

CENA PAKIETU BRUTTO

384 Euro

588 Euro

1200 Euro

1700 Euro

2700 Euro

 Silnik (Engine)

Mini 

Mini 

 Silver

 Gold

 Diamond

REPERTORIA

 

 

 

 

 

Phatak Concise Repertory

x x x x x

Boericke Repertory

x x x x x

Core Synthesis

   x    

Kent Reperory English

 

 

x

x x

Synthesis Treasure Edition

      x x

Synthesis ADONIS new!

      x x

BHATIA - Miniature Repertory of common cold  

 

 

  x x

CHOUDHURY - Hints for  Treatment of Cancer 

 

 

  x x

CLARKE - Clinical Repertory

 

 

  x x

DRAKE - Repertory of warts and condylomata

 

 

  x x

MASTER - Hair loss repertory 

 

 

  x x

FOSTER - Toothache cure Repertory

 

 

  x x

JEFFERSON Repertory Haemorrhoids 

 

 

  x x

PULFORD - Repertory of Pneumonia 

 

 

  x x

SUDARSHAN - Non malarian fevers repertory 

 

 

  x x

SUKUMARAN - Heart problems repertory

 

 

  x x

ROBERTS - Sensation As IF Repertory

      x x

BOGER - Boenninghausen Repertory

 

 

 

 

x

BOGER - General Analysis Repertory 

 

 

 

 

x

BOGER - Synoptic Key Repertory 

 

 

 

 

x

WARD - Sensation as if Repertory 

 

 

 

 

x
           

KEYNOTES

 

 

 

 

 

RADAR - Keynotes (Eng)

x        

RADAR - Keynotes v4 (Eng)

 

x

x

x x

ALLEN - Keynotes (Eng)

    x x x

Personal Keynotes

      x x

 

 

 

 

 

 

MAPS (TABELE)

 

 

 

 

 

BENTLEY, Homeopathic Facial Analysis 

 

x

x

x x

CREVELD, Three Trees 

 

x

x

x x

EVANS, Marine Invertebrates (Family Illustration) 

 

x

x

x x

GRAY, Provings 

 

x

x

x x

HATHERLY, Guide to Lactation (Family Illustration) 

 

x

x

x x

MASTER, Lacs in Homeopathy (Family Illustration) 

 

x

x

x x

MORRISON, Carbons (Family Illustration) 

 

x

x

x x

PLOUVIER-SUIJS, Actinides 

 

x

x

x x

SHORE, Homeopathic Remedies from the Avian Realm 

 

x

x

x x

TAYLOR, Kingdoms 

 

x

x

x x

VERMEULEN, Fungi groups 

 

x

x

x x

VERVARCKE, Vital Approach 

 

x

x

x x

 

 

 

 

 

 

FAMILIES

 

 

 

 

 

BENTLEY - Miasmes, Dominance and the 7 color groups

 

    x x

BÖNNINGHAUSEN - Concordances

 

    x x

BOYD - Families

 

    x x

DORCSI - Families

 

    x x

PATERSON, DEGROOTE - Bowel Nosodes Families

 

    x x

ROSENTHAL - Five Elements

 

    x x

ROSENTHAL - State of matter

 

    x x

SCHROYENS - Nosodes Families

 

    x x

SCHROYENS - Related Remedies

 

    x x

STÖTELER - Hahnemann disease classification families

 

    x x

TESTE - Families

 

    x x

TAYLOR - Kingdoms Families 

 

    x x

TAYLOR, JULIAN, KENT, CLARKE - Miasms Families Eng 

 

 

 

x x

TAYLOR - Periodic Table (Classical)

 

 

 

x x

TAYLOR - Periodic Table (element theory) 

 

 

 

x x

 

 

 

 

 

 

CONCEPTS

 

 

 

 

 

SCHROYENS - Acute Diseases Concepts

 

 

  x x

FONSECA - Concepts Semiologic Guide 

 

 

  x x

MATEU - Concepts First Aid Manual 

 

 

  x x

RADAR - Concepts 

 

 

  x x

SERVAIS - Concepts 

 

 

  x x

REP - Add Rubrics into your own personal concepts 

 

 

  x x

DRAGOS - Concepts 

 

 

  x x

PETRUCCI - Concepts Children 

 

 

 

x x

LARA - Concepts Latent Psora 

 

 

 

x x
           

BIBLIOGRAFIA - REFERENCES
(kliknij na liczbę, aby pobrać listę książek)

 

 

 

 

 

Ilość książek w języku angielskim (references)

 

21

91

375

982

 

 

 

 

 

 

FUNKCJE WYSZUKIWANIA

 

 

 

 

 

Wyszukiwanie jednoczesne po słowach, lekach i rodzinach we wszsytkich Repertoriach oraz całej bibliogragii x x x x x
Wyszukiwanie danych administracyjnych pacjenta  x x x x x
Możliwość wyodrębnienia i porównania do 10 leków jednocześnie.   x x x x
Ograniczenie funkcji wyszukiwania do wybrabego rozdziału zdefiniowanego przez użytkownika np.: delusions and dreams   x x x x
Wyszukowanie po takich kategoriach jak: konsultacje, patologie, ordynacje    x x x x
Możliwość otwarcia kilku okien wyszukiwania jednocześnie (dla szybkiego porówania wyników wyszukiwania)     x x x
Funkcja wyszukiwania we wzystkich danych pacjenta     x x x
Zapisywanie i przywoływanie parametrów wyszukiwania (queries) oraz export wyników wyszukiwania do Excela (jako CSV file).      x x x
Tworzenie wykresów graficznych wyników wyszukiwania.     x x x
Funkcja wyszukiwania w bieżącym oraz wszystkich tekstach konsultacji       x x
Analiza częstotliwości występowania wyników wyszukiwania w funcji zadanych parametrów wyszukiwania        x x

 

 

 

 

 

 

BAZA CLIFICOL

 

 

 

 

 

Przesyłanie przypadków do bazy Clificol x x x x x
Wyszukiwanie przpadków w Clificol po nazwach leków oraz patologiach   x x x x
Wyszukowanie przypadków w Clificol po dowolnym kryterium     x x x
Sciąganie przypadków w postaci plików pdf     x x x
Funkcja dla wykładowców homeopatii: sciąganie przypadków z Clificol z mozliwością ukrycia leku       x x
Współudział w zarzadzaniu projektem Clifical np. decydowanie którzy użytkownicy nie powinni mieć dostępu do Projektu       x x
           

OGÓLNE MOŻLIWOŚCI

 

 

 

 

 

Kontekstowy Help (w różnych językach) zintegrowane video-clipy

x

x

x

x

x

Silnik" LiveUpdate"   - z nowymi implementacjami ulepszeń procesu pobierania aktualizacji

x

x

x

x

x

Archiwizacja i odtwarzanie wszsytkich danych personalnych

x

x

x

x

x

Kontekstowe menu oraz ikony dostępu do baz danych: Repertoriów, Bibliografii oraz bazy danych pacjentów. 

x

x

x

x

x

Dane do pobrania w LiveUpdate zawierające nowe dokumenty lub poprawki (w zalezności od zakupionego pakietu) 

 

x

x

x

x

Ikony spisu treści dla ułatwienia dostępu do rodzin oraz informacji o lekach

 

x

x

x

x

Mozliowośc robieni ascreenshotów  w celu exportu  informacji np. drogą emailową

 

x

x

x

x

Widok poprzednio uzytego objaw poprzez uzycie przecisku back, forward lub ikony historii

 

x

x

x

x

Zoom in or out

 

x

x

x

x

Wbudowana dostosowana przeglądarka internetowa

 

x

x

x

x

Tworzenie, categoryzowanie i przeszukowanie zakładek (np. w tekście konsultacji)

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

WSPARCIE TECHNICZNE

 

 

 

 

 

Basic Support Plan

x

x

x

x

x