Promedicum

Obowiązek informacyjny – Klienci sklepu internetowego

Szanowni Klienci,

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:” RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PROMEDICUM Małgorzata Orszańska z siedzibą w Łodzi (91-174), ul. Romanowska 55E lok.8, tel. 609 501 279, działająca w ramach prowadzonej działalności medycznej pod nazwą PROMEDICUM
 2. Państwa Dane osobowe podawane przy zakładaniu konta użytkownika będą przetwarzane w celach związanych z obsługą tego konta oraz w celu obsługi zamówień – podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. Dane będą przechowywane do momentu zakończenia świadczenia usług przez serwis lub do momentu usunięcia przez Państwa konta w serwisie. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
 4. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych – jeśli uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 6. Dane osobowe są udostępniane instytucjom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom zewnętrznym w celu ich przetwarzania w imieniu Administratora. Przykładem takich podmiotów są: biuro rachunkowe oraz firmy kurierskie.
 7. Podanie danych osobowych niezbędnych do skutecznego założenia konta użytkownika jest warunkiem koniecznym dla realizacji składanych zamówień. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 8. Nie będziemy podejmowali wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.

Obowiązek informacyjny – Goście sklepu internetowego

Szanowni Klienci,

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:” RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma PROMEDICUM Małgorzata Orszańska z siedzibą w Łodzi (91-174), ul. Romanowska 55E lok.8, tel. 609 501 279, działająca w ramach prowadzonej działalności medycznej pod nazwą PROMEDICUM
 2. Państwa Dane osobowe podawane przy zamówieniu będą przetwarzane w celu obsługi tego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. Dane będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji zamówienia. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
 4. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych – jeśli uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
 6. Dane osobowe są udostępniane instytucjom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom zewnętrznym w celu ich przetwarzania w imieniu Administratora. Przykładem takich podmiotów są: biuro rachunkowe oraz firmy kurierskie.
 7. Podanie danych osobowych niezbędnych do skutecznego założenia zamówienia jest warunkiem koniecznym aby zamówienie zostało zrealizowane. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 8. Nie będziemy podejmowali wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.