Promedicum

Homeopatia

Homeopatia jest dyscypliną medyczną odkrytą i opisaną po raz pierwszy, przez niemieckiego lekarza Samuela Hahnemanna (1755-1843).

Homeopatia zyskuje popularność na całym świecie ze względu na fakt iż jest naturalnym systemem ochrony zdrowia. Jednocześnie pozycja Homeopatii w społeczeństwie jest pełna sprzeczności. Jest ceniona i odrzucana. Mówią o niej, że jest pusta i pełna możliwości. Jest jednym z najbardziej spornych tematów w Internecie.

Homeopatia ma wiele do zaoferowania społeczeństwu oraz systemom opieki zdrowotnej. Przywraca zdrowie odwołując się do samo-uzdrawiającej mocy życia. Przywraca medycynie 'cud uzdrowienia', odchodząc od klinicznego wzorca, traktującego człowieka jak maszynę wymagającą naprawy.

Choć brzmi to dość patetycznie praktykujący homeopaci na codzień mają do czynienia z 'nieuleczalnymi schorzeniami', których zniknięcie jest później przez lekarzy wyjaśniane jako błąd diagnostyczny.

Homeopatia wprowadza znacznie bardziej optymistyczny pogląd na chorobę i zdrowie niż medycyna kliniczna. Ta ostatnia dość fatalistycznie prognozuje 'nieuleczalność' wielu schorzeń i konieczność używania leków do końca życia. Kontrastuje to z otwartym podejściem homeopatycznym, dopuszczającym każdą możliwość: choroby mogą przyjść, więc mogą odejść. Dzięki terapii homeopatycznej niezliczone rzesze pacjentów na całym świecie, doświadczyły 'samoistnego uzdrowienia' pozbywając się 'nieuleczalnych chorób'.

Fakt, że nieuleczalne choroby mogą się leczyć, sprawia, że idea schorzeń nieuleczalnych w ogólności staje się wątpliwa.

Jednocześnie homeopata nigdy nie jest w stanie stwierdzić czy może kogoś wyleczyć. Choć wadą jest to, że ma się wątpliwości, zaletą pozostaje fakt, że zawsze istnieje szansa na wyleczenie.

Polemiki napędzane rozstrząsaniem kwestii, iż remedia homeopatyczne nic w sobie nie mają, stanowią sedno problemu współczesnej kultury. Materializm jest 'nową religią' współczesnego świata. Usuwa wszystko, co nie pasuje do materii. Wypiera emocje, myśli, świadomość, wolność... czyli elementy kluczowe dla życia ludzi.

Doboru właściwego leku homeopatycznego dokonuje się na drodze specyficznej analizy pełnego – wielopoziomowego obrazu dolegliwości, a nie tylko sumy objawów fizycznych.

Remedia homeopatyczne oparte są o tzw. wysokie rozcieńczenia substancji źródłowej, z której zostały przygotowane. Terapia homeopatyczna ma charakterystykę bodźcową.

Próby wyjaśnienie „jak działają leki homeopatyczne” podjęła m.in para amerykańskich naukowców z University of Massachusetts¹Calabrese i Boldwin. W swojej pracy porównują ich oddziaływanie do zjawiska hormezy.

Hormeza polega na reakcji organizmu na małe dawki toksyn, a także promieniowania jonizującego lub też energii substancji bazowej o niemierzalnym poziomie. Dochodzi do stymulacji organizmu w zakresie małych dawek (toksyn, promieniowania, energii) i hamowania funkcji życiowych w obszarze dużych dawek (czytaj więcej w publikacji prof. dr hab. Ludwika Dobrzyńskiego z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku pt. „Hormeza – zjawisko powszechne i powszechnie nieznane“).²

Naukowe dywagacje próbujące wyjaśnić skuteczność terapii homeopatycznej związane są z Biologią Kwantową i Fizyką Kwantową. Już dwukrotnie na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu odbyła się w Polsce Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona Elektromagnetycznemu Polu Biologicznemu Człowieka. Konferencje zgromadziły grono badaczy i naukowców z różnych części świata, którzy przedstawili poruszające wyniki badań dowodzących niepodważalnej roli zjawisk elektromagnetycznych w homeostazie żywych układów biologicznych 

Czynnik stanowiący o skuteczności terapii homeopatycznej w przypadku tzw. wysokich rozcieńczeń można rozważać wyłącznie w kontekście oddziaływania pola biologicznego.

W obszarze terapii homeopatycznej mieszczą się również leki rozcieńczeń niskich czyli zawierające nieznaczne ilości substancji źródłowej, z której zostały przygotowane. 

Przygotowywanie rozcieńczeń homeopatycznych związane jest z tzw. dynamizacją – procedurą farmaceutyczną polegająca na etapowym wstrząsaniu roztworów, dokonywanym w sposób zautomatyzowany z użyciem urządzeń mechanicznych.

Homeopatia jako dyscyplina medyczna opiera się na fundamentalnych prawach, do których odwołują się praktykujący homeopaci na całym świecie. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, sformułowano kilka autorskich podejść metodologicznych, związanych z procedurą doboru leku homeopatycznego.

Zapraszamy Państwa do korzystania z konsultacji homeopatycznych. Proces doboru doboru leku opiera się o specjalistyczny wywiad. Remedia homeopatyczne stanowią nieocenione wsparcie zdrowia w każdym wieku, stanie zdrowia i na każdym etapie leczenia.


Przypisy

  1. Calabrese, E.J. i Baldwin, L.A. 2002. Defining hormesis. Human and Experimental Toxicology 21: 91-97.
  2. Dobrzyński, Ludwik. Hormeza zjawisko powszechne i powszechnie nieznane. Postępy Techniki Jądrowej 49 (2006): 9-15.