Promedicum

PROSIMY O PRZECZYTANIE REGULAMINU ZE ZROZUMIENIEM PRZED KORZYSTANIEM Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ. KORZYSTANIE Z TEJ STRONY OZNACZA, ŻE ZGADZASZ SIĘ Z REGULAMINEM. JEŻELI NIE ZGADZASZ SIĘ Z REGULAMINEM, NIE KORZYSTAJ Z TEJ STRONY. 

§1 Informacje podstawowe

 1. Sklep Internetowy www.promedicum.pl  (w dalszej części Regulaminu określany jako „Sklep”) umożliwia Państwu dokonywanie zakupów na odległość przez Internet, na zasadach przedstawionych w tym Regulaminie.
 2. Sklep stanowi własność i jest prowadzony przez:


  AUDIOFAST M.J. Orszańscy sp.j.
  ul. Romanowska 55E lokal usługowy 9
  NIP: 971985537; Regon: 361980438
  Tel.: (+48) 42 613 37 70
  (w dalszej części Regulaminu określany jako „Sprzedawca”)

 3. Przedmioty dostępne w sprzedaży są opisane i prezentowane na stronach Sklepu. Podane ceny przedmiotów są cenami brutto, a opłaty za dostawę, zgodnie z wybraną opcją, są podawane rozłącznie.
 4. Przedmioty, które znajdują się aktualnie na stanie, są oznaczone jako dostępne i możliwe do zamówienia na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przedmioty, które nie znajdują się na stanie są oznaczone opisem: „Oczekiwanie na dostawę”. Ich zamówienie jest możliwe wyłącznie w terminie ustalanym po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedawcą.
 6. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zakupionych przedmiotów w stanie bez wad. Oferowane Państwu przedmioty są nowe oraz fabrycznie zapakowane.
 7. Kontakt ze Sklepem i Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem:
   
  • poczty tradycyjnej
  • poczty e-mail: sklep@promedicum.pl
  • pod numerem telefonu: (+48) 42 613 37 72, (+48) 609 501 279
 8. Przez określenie „konsument” rozumie się osobę fizyczną, która zawarła ze Sprzedawcą umowę sprzedaży bez bezpośredniego związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

§2 Zamówienia

 1. Aby złożyć zamówienie w Sklepie trzeba posiadać konto e-mail oraz włączyć w przeglądarce funkcję akceptowania plików cookies oraz wyskakujących okien.
 2. Złożenie zamówienia może odbyć się poprzez dokonanie następujących czynności
  • wybór interesujących Państwa przedmiotów i ich dodanie do koszyka;
  • przejście na stronę zamówienia, oznaczoną w menu ikoną koszyka, gdzie widoczne jest podsumowanie wybranych przedmiotów i ich ceny;
  • zalogowanie się lub wypełnienie formularza poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i teleadresowych;
  • wybór formy dostawy zamówionych przedmiotów;
  • wybór metody płatności;
  • potwierdzenie zapoznania się z treścią i akceptacji niniejszego Regulaminu;
  • potwierdzenie złożenia zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 3. W przypadku nieprawidłowego podania danych w zamówieniu Sklep skontaktuje się z Państwem za pośrednictwem poczty e-mail albo telefonicznie w celu ich poprawienia
 4. Sklep poinformuje Państwa poprzez komunikat na stronie oraz wysłanie wiadomości e-mail o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Z chwilą wysłania tej wiadomości dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Państwem a Sklepem. W wiadomości zostaną podane dane niezbędne do dokonania płatności, zgodnie z wybraną metodą oraz termin zapłaty.
 5. W przypadku płatności przelewem w systemie Przelewy24 zostaniecie Państwo przekierowani na właściwą stronę internetową w celu jej dokonania bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

§3 Płatności

 1. Aby zapłacić za zamówione przedmioty można skorzystać z następujących metod:
  • przelew tradycyjny
  • system płatności internetowych Przelewy24
  • płatność gotówką przy odbiorze przesyłki
  • płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym
 2. Płatności przelewem tradycyjnym należy dokonać w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

  Nasz bank: mBank S.A.
  Numer konta bankowego: 62 1140 2004 0000 3202 7801 9385

§4 Dostawa i odbiór

 1. W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym lub w systemie Przelewy24 zamówione przedmioty są wysyłane w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania zapłaty przez Sklep, chyba że zdecydujecie się Państwo na ich odbiór osobisty.
 2. W przypadku wyboru przesyłki za pobraniem zostanie ona nadana w terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia.
 3. Obioru osobistego oraz zapłaty mogą dokonać Państwo w siedzibie Sprzedawcy pod adresem:


  ul. Romanowska 55E lokal usługowy nr 8
  91-174 Łódź

 4. Koszt przesyłki jest każdorazowo podawany przez złożeniem zamówienia i nie zawiera żadnych opłat dodatkowych.
 5. Jeżeli dany przedmiot nabyliście Państwo jako konsument i ma on zostać przesłany przez Sklep, to niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty albo uszkodzenia przechodzi na Państwa dopiero z chwilą jej wydania przez przewoźnika. Jednakże w sytuacji, gdy zażyczycie sobie Państwo skorzystać z usług innego przewoźnika, niż oferuje to sprzedawca, przez wydanie przedmiotu rozumie się już jego powierzenie temu przewoźnikowi.
 6. Jeżeli dany przedmiot nabyliście Państwo jako konsument wraz z nim Sprzedawca doręczy potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na odległość w formie papierowej. Treści potwierdzenia stanowi informacja o przyjęciu zamówienia oraz tekst niniejszego Regulaminu.
 7. Do zakupionych przedmiotów każdorazowo załączany jest paragon, a na życzenie faktura VAT.

§5 Reklamacje

 1. Jeżeli według Państwa nabyty przedmiot jest wadliwy możecie Państwo skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, zgodnie z treścią aktualnie obowiązujących przepisów polskiego prawa.
 2. Reklamacje proszę składać drogą pocztową (list lub e-mail) poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady i żądaniami wobec Sprzedawcy.
 3. Jeżeli wadliwy przedmiot nabyliście Państwo jako konsument, istnieje możliwość zażądania od Sprzedawcy:
  • jego naprawy albo wymiany na nowy
  • obniżenia ceny (w proporcji odpowiedniej do utraty wartości)
  • odstąpienia od umowy (o ile wada jest istotna)

  na zasadach ustalonych aktualnie obwiązującymi przepisami polskiego Kodeksu cywilnego

 4. Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji otrzymacie Państwo niezwłocznie. Brak ustosunkowania się do Państwa reklamacji jako Konsumenta w terminie 14 dni jest równoznaczny z uznaniem wyrażonego żądania za uzasadnione.
 5. Naprawy oraz wymiany będą dokonywane niezwłocznie, tak aby nie spowodować po Państwa stronie nadmiernych niedogodności.
 6. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, jej koszt ponosi Sprzedawca, który może Państwa poprosić o okazanie potwierdzenia zapłaty za przesyłkę.

§6 Odstąpienie od umowy

 1. Jeżeli dany przedmiot nabyliście Państwo jako konsument, istnieje możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zakupu zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta
 2. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w stosunku do przedmiotów, które dostarczamy Państwu w fabrycznie zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Przedmiotem takim są w szczególności żywność, suplementy i kosmetyki w każdej formie w jakiej jest oferowana do sprzedaży przez Sklep.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sklep, czyli


  AUDIOFAST M.J. Orszańscy sp.j.
  ul. Romanowska 55E lokal usługowy 8
  91-174 Łódź
  e-mail: sklep@promedicum.pl
  tel.: (+48) 42 613 37 72, (+48) 609 501 279

  o swojej decyzji o odstąpieniu od w/w umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
 6. W przypadku odstąpienia od w/w umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (w wysokości równiej najtańszej opcji dostawy), nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zwrócony towar. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inne rozwiązanie.
 7. Proszę dostarczyć nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli dostarczą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

§7 Wykorzystanie danych osobowych

 1. Dokonując zakupów w Sklepie zgadzacie się Państwo, że dane wymagane w formularzu założenia konta użytkownika albo w formularzu zamówienia będą wykorzystywane przez Sprzedawcę w celu ewidencji sprzedaży oraz realizacji zamówień. Państwa dane mogę być również przekazywane podmiotom świadczącym usługi transportowe w celu dostawy zakupionych przedmiotów.
 2. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach w ofercie Sklepu, informacje takie będą przekazywane na podany przez Państwa adres w formie wiadomości e-mail. Udzielona zgoda może zostać przez Państwa w każdym czasie cofnięta.
 3. W każdym czasie macie Państwo prawo do wglądu, poprawienia, zaktualizowania lub skasowania swoich danych korzystając z opcji dostępnych na koncie użytkownika lub kontaktując się ze Sprzedawcą.

§8 Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów

 1. Jeżeli dany przedmiot nabyliście Państwo jako konsument, istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych albo miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 3. Jako konsumenci posiadacie Państwo m. in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu

§9 Ogólne warunki gwarancji

 1. W przypadku gdy transakcja dotyczy kosmetyków, żywności, suplementów Sprzedawca nie udziela gwarancji, stosuje się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest wskazywana na podstronie Sklepu Internetowego dedykowanej danemu Towarowi.
 4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy albo Sąd Okręgowy w Łodzi, w zależności od przedmiotu sporu i zgodnie z przepisami o właściwości rzeczowej oraz funkcjonalnej.