Promedicum
london study 1a v2
  • Zajęcia odbywać się będą weekendowo, w formie online, raz w miesiącu w godzinach 9-17.

  • Wszystkie materiały dostarczane będą w języku angielskim na minimum 7 dni przed planowanym terminem zajęć.

  • Zajęcia online prowadzone będą w języku polskim.

london study 2

 

  • Po ukończeniu 2-letnich studiów LCH UK na poziomie podstawowym absolwenci otrzymują Dyplomowany Homeopata ("D.Hom"). Zakończenie kursu polega na zdaniu egzaminów on-line, odpowiednio na koniec pierwszego oraz drugiego roku akademickiego. Zdanie obu egzaminów jest obowiązkowe.
  • Egzaminy mają formę pisemną w postaci testów, z dostępnym tłumaczeniem ich treści na język polski.
  • Pomyślne ukończenie 2-letnich studiów LCH UK na poziomie podstawowym uprawnia do wykonywania zawodu Homeopaty zarówno na terenie Wielkiej Brytanii jak i w swoim kraju zamieszkania, z zastrzeżeniem zgodności z lokalnymi przepisami prawa w danym kraju (zgodnie z Kodeksem Etyki LCH UK)
  • Absolwenci 2-letnich studiów na poziomie podstawowym LCH UK będą mogli kształcić się na wyższym stopniu edukacji
london study 3

 

The London College of Homeopathy United Kingdom posiada akredytację The Registration Society of Homeopathy UK.  Posiada również protokół z ustaleń dotyczący współpracy merytorycznej z Bakson College of Homeopathy w Indiach i Homeopatycznym Uniwersytetem w Jaipur w Indiach - pierwszym Uniwersytetem Homeopatycznym na świecie.

Misją LCH United Kingdom jest szerzenie prawdziwej esencji edukacji i praktyki homeopatycznej w różnych krajach i działanie by to osiągnąć poprzez współpracę z różnymi organizacjami homeopatycznymi na całym świecie.

Obecnie, LCH z sukcesem prowadzi internetowy kurs Diploma(D Hom) i Postgraduate Diploma (PG(Hom) London) w kilku krajach: Wielkiej Brytanii, Turcji i Rumunii, a wkrótce zamierzamy rozszerzyć go na inne kraje, takie jak Tajlandia, Niemcy, Kanada oraz Polska.

Zapoznaj się bliżej z LCH UK:

https://lchomeopathy.com/poland/

 

london study 4


Opłata za kurs podstawowy wynosi 1800 funtów rocznie i dokonywana jest bezpośrednio na rzecz LCH. Przy zapłacie na 1 cały rok z góry, student otrzymuje 5% zniżki. Możliwe jest również wnoszenie opłat miesięczne. Koszt transferów pieniężnych ponosi student.

Skontaktuj się z nami:

Zapytania dotyczące kursów, opłat i innych powiązanych kwestii prosimy kierować do:
mgr Małgorzaty Orszańskiej - Koordynatora Krajowego LCH UK w Polsce
Email: promedicum@lchomeopathy.com

Wyślij swoją aplikację korzystając z linku: https://bit.ly/poland-lch