Promedicum

Poziom stresu oksydacyjnego

Wolne Rodniki – małe, agresywne i wysoce reaktywne cząsteczki obecne we krwi, które ‚atakują‘ (czyli utleniają) komórki naszego ciała, niszcząc je podobnie jak korozja niszczy żelazo.

 • Atakują białka, tłuszcze i niszczą cenny, wrażliwy materiał wewnątrz komórek.
 • Degenerują osłonkę komórkową biomolekuł i tworzą siatkę z agresywnych cząstek.
 • Powodują przedwczesne obumieranie lub niebezpiecznie przekształcanie uszkodzonych komórek

Badanie poziomu stresu oksydacyjnego (inaczej: badanie poziomu wolnych rodników) powala w kolejnym etapie dobrać optymalną dietę i suplementację.

oxidative stress

Reakcja wolnego rodnika z molekułą wewnątrz komórki

Wolne Rodniki mają związek z ponad 50 opisanymi naukowo zaburzeniami organizmu. Są główną przyczyną wielu chorób, w tym chorób nowotworowych, schorzeń autoagresywnych, udarów, zawałów itp.

Na szczęście mamy możliwość obrony w postaci przeciwutleniaczy. Są to naturalne związki chemiczne, które usuwają lub inaktywują Wolne Rodniki, poprzez uzupełnienie brakujących elektronów.

antioxidant donates electron to free radical molecule

Uzupełnienie niesparowanych elektronów

Badanie poziomu wolnych rodników

Badanie, które oferujemy mierzy wartości dwóch współczynników:

 • ilościowe oznaczenia poziomu wolnych rodników FORT (Free Oxygen Radicals Testing)
 • potencjału antyoksydacyjnego FORD (Free Oxygen Radicals Defence).

Uzyskane wartości pomiarowe pozwalają na ocenę wskaźnika oksydoredukcyjnego REDOX, mającego kluczowe znaczenie w świadomej prewencji zdrowia

Badanie wykonywane na miejscu z krwi pełnej ( pobranie z palca)

Przykładowy wynik możesz obejrzeć tutaj

Cenę badania możesz odnaleźć w cenniku

Dlaczego należy badań współczynnik REDOX?

„Badanie Stresu Oksydacyjnego jest niezbędne w celu opóźnienia rozwoju choroby i poprawy jakości życia pacjentów. W związku z tym, Stres Oksydacyjny może być zdefiniowany jako nowy czynnik ryzyka dla zdrowia populacji, takim jak jest wysokie ciśnienie krwi, wysokie stężenie lipidów i glukozy, otyłość, palenie.”

Dr. Lorenza, Bio Chemist Association Northern Italy

Dla kogo badanie współczynnika REDOX jest zalecane?

 • Diagnozowanie współczynnika REDOX jest szczególnie zalecane w grupach ryzyka (np. schorzenia układu krążenia lub nowotwory w wywiadzie rodzinnym)

 • Oznaczenie współczynnika REDOX może pomóc w monitorowaniu skuteczności stosowanej terapii w alergiach, nietolerancji pokarmowej, onkologii, chorobach układu oddechowego, układu sercowo-naczyniowego i innych.

 • W celu prewencji chorób należy proponować oznaczenie współczynnika REDOX szerokiej populacji, ponieważ każda osoba w różnym stopniu jest narażona na stres oksydacyjny.

Dlaczego należy monitorować poziom wolnych rodników?

Nadmiar wolnych rodników jest jednym z czynników powodujących lub pogłębiających cały szereg chorób i może dotyczyć każdego narządu lub układu naszego ciała.

 • Jest czynnikiem ryzyka powstawania miażdżycy, nowotworów, choroby Parkinsona czy Alzheimera.
 • Powoduje przedwczesne starzenie się – zmarszczki, wiotczenie skóry.
 • Obniża odporność naszego organizmu m.in. poprzez prowokowanie powstawania cytokin prozapalnych

Ma istotny udział w patogenezie następujących schorzeń:

 • Choroby neurodegeneracyjne

 • Choroby układu oddechowego

 • Uszkodzenia nerek

 • Choroby skóry

 • Infekcje

 • Choroby zapalne

 • Arterioskleroza/choroby serca

 • Zaćma

 • Nowotwory

 • Cukrzyca

 • Otyłość

 • Zaburzenia hormonalne

 • Przedwczesne starzenie

Zagrożenia stresem oksydacyjnym na podstawie przeprowadzonych badań klinicznych

GLOBALNA OCENA STRESU OKSYDACYJNEGO W NAJWIĘKSZYCH PATOLOGIACH (na podstawie prac naukowych)

CHOROBA / STAN

FORT units (średnie wartości)

Nowotwory

440 ± 122

Rak płuc

400

Rak piersi

459 ± 69

Nowotwory narządów płciowych

494 ± 69

Białaczka

329

Ostry zawał mięśnia sercowego

581 (494-754)

Torbiel zastoinowa

367

Zespół metaboliczny

343 ± 80

Cukrzyca

398 ± 66

Niedokrwistość

395 ± 89

Anemia sierpowata

450 ± 124

Przewlekła obturacyjna choroba płuc

448 ± 49

Łagodna astma

350

Palacze

321 ± 69

BMI > 25 kg/m² (kobiety)

389 ± 11

Menopauza

365 ± 87

Hormonalna terapia zastępcza

472

Hormonalne środki antykoncepcyjne

546 ± 114

Antykoncepcja: gestagen + estrogen

520 ± 112

Antykoncepcja: gestagen

342 ± 70